Sylwetki

Awanse w warszawskim biurze Dentons

Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik z zespołu Rynków Kapitałowych, Magdalena Wątroba z zespołu Postępowań Sądowych, Jakub Wieczorek z zespołu Bankowości i Finansów oraz Łukasz Zwiercan z zespołu Prawa Nieruchomości awansowali na stanowisko counsel.


 

– W ubiegłym roku Dentons obchodził 25-lecie obecności na polskim rynku. Realia rynkowe, w jakich działamy i sama firma znacząco się przez ten czas zmieniły. Niezależnie jednak od otoczenia, w którym funkcjonujemy to ludzie pozostają najważniejszą wartością firmy. Dlatego cieszę się, że osoby które nawiązują z nami współpracę, rozwijają się razem z firmą zdobywając unikalne doświadczenie zawodowe, a także uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce.

 

Partner Bartłomiej Kordeczka, członek zespołu Prawa Nieruchomości, z kancelarią związany jest od ponad 6 lat. Specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych typu asset, enterprise i share deal, obejmujących wszystkie typy nieruchomości komercyjnych, t.j. budynki biurowe, magazyny, hotele, centra handlowe oraz greenfield, także w formule sale and lease-back, forward purchase lub forward funding. Bartłomiej ma doświadczenie w negocjowaniu umów najmu nieruchomości komercyjnych, w tym umów najmu lub dzierżawy obiektów hotelarskich, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy. Jest prawnikiem transakcyjnym, który doradza klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 

Artur Cieślik, counsel w zespole Rynków Kapitałowych, z kancelarią związany jest od 11 lat. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym, obsługując w tym zakresie podmioty krajowe i zagraniczne. Doradza przy transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty pierwszych ofert publicznych (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych. Doradzał również w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Uczestniczył m.in. w projekcie wycofania akcji zagranicznego emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcji dual-listingu, w obsłudze wezwań oraz przejęciach spółek publicznych. W ramach praktyki zawodowej Artur zajmuje się także obsługą programów emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku prywatnym i publicznym. Prowadził projekt przygotowania pierwszego w Polsce prospektu emisyjnego dla Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz projekt przygotowania prospektu emisyjnego dla obligacji emitowanych w ofercie publicznej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Counsel Magdalena Wątroba jest członkiem zespołu Postępowań Sądowych. Z kancelarią związana jest od 6 lat. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, spraw odszkodowawczych oraz ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach łączących wątki administracyjnoprawne i pracownicze. Doradza również klientom w ramach postępowań grupowych. Magdalena reprezentuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i Sądem Najwyższym. Pro bono współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polskim Towarzystwem Antydyskryminacyjnym, a także z fundacją Social Wolves, realizującą działania edukacyjne.

 

 

Jakub Wieczorek, counsel w zespole Bankowości i Finansów, z kancelarią związany jest od 3 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w finansowaniu transakcji nabycia spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów oraz finansowaniu nieruchomości. Uczestniczył w licznych transakcjach finansowania, zarówno po stronie kredytodawców, reprezentując największe polskie i zagraniczne banki, jak i po stronie kredytobiorców, doradzając na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje sporządzanie i negocjowanie standardowej dokumentacji kredytowej LMA, w tym m.in. umów kredytowych, umów pomiędzy wierzycielami, mandate letters i termsheetów. Jakub doradza także w kwestiach regulacyjnych.

 

Counsel Łukasz Zwiercan jest członkiem zespołu Prawa Nieruchomości. Z kancelarią związany jest od ponad 12 lat. Zajmuje się prawem nieruchomości, korporacyjnym i cywilnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, procesu budowlanego, umów o roboty budowlane i umów z architektami. Doradza od strony prawnej przy transakcjach nieruchomościowych, zarówno typu asset deal jak i share deal. Ma także doświadczenie w zakresie transakcji joint-venture. Łukasz prowadził wiele dużych projektów due diligence, zarówno na rzecz nabywców nieruchomości lub spółek, jak i dla banków, dotyczących wszystkich najważniejszych rodzajów nieruchomości: handlowych, biurowych, magazynowych, mieszkaniowych, a także inwestycji typu greenfield. Ma ponadto duże doświadczenie w doradzaniu klientom przy zagadnieniach prawnych dotyczących zarządzania aktywami (asset management) w odniesieniu do powierzchni biurowych i handlowych, włączając w to udział w negocjowaniu umów najmu. Jego zainteresowania i doświadczenia związane są także z prawem własności intelektualnej.

 

fot: Radek Kołakowski

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.