Skip to content Skip to footer

Archicom wyemitował dwuletnie obligacje o łącznej wartości 62 mln PLN

Archicom podjął decyzję o emisji dwuletnich obligacji o wartości 62 mln PLN, która miała miejsce 17 marca br. Kapitał zgromadzony w wyniku emisji, umożliwi wrocławskiemu deweloperowi finansowanie kolejnych inwestycji, a także utrzymanie tempa rozwoju w okresie niepewnych okoliczności gospodarczych. Zainteresowanie inwestorów potwierdza, że postrzegają oni Archicom jako stabilną finansowo organizację. Wyłącznym Organizatorem i Dealerem emisji był mBank S.A.

Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, o dwuletnim okresie zapadalności, zapewni spółce utrzymanie stabilnego poziomu finansowania obligacyjnego, a także dywersyfikację źródeł finansowania – dla już realizowanych, jak i potencjalnych inwestycji. Zarówno liczba potencjalnych inwestorów, jak i finalnie otrzymana cena wskazują, że przeprowadzenie emisji należy uznać za sukces Archicom.

Decyzją zarządu spółki Archicom w dniu 17 marca rozliczyła się emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 62 mln PLN. Nie mamy wątpliwości, że pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez wprowadzenie do obrotu tego rodzaju papierów wartościowych to optymalne rozwiązanie w aktualnych realiach ekonomicznych, również wobec przypadającej na 2 kwartał roku konieczności wykupu obligacji serii M4/2019. Dzięki pozyskanym na tej drodze środkom finansowym będziemy odpowiednio przygotowani na pojawiające się na rynku możliwości inwestycyjne w zakresie zwiększania banku ziemi, nie rezygnując tym samym z rozwoju w niepewnym okresie cyklu koniunkturalnego. Cieszy nas również fakt, że liczba potencjalnych inwestorów przerosła nasze oczekiwania, co jednoznacznie potwierdza, że jako spółka jesteśmy postrzegani przez interesariuszy za stabilną finansowo organizację, której w ramach inwestycji warto powierzyć zgromadzony kapitał – deklaruje Agata Skowrońska-Domańska, Członek Zarządu Archicom S.A.

Strategia Grupy Archicom niezmiennie zakłada utrzymanie nadwyżki środków pieniężnych na finansowanie ekspansji, a także dalszego rozwoju i optymalizacji biznesu. Jest to możliwe dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów, które obejmują przedpłaty od klientów, zasoby własne, obligacje korporacyjne, a także kredyty bankowe oraz dostępne linie kredytowe. Po 3 kwartałach 2022 r. firma miała do dyspozycji blisko 291 mln zł.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment