InwestycjeNauka

95 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Aż 95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych w czwartek konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wnioski można składać do 20 czerwca.


Granty można uzyskać w ramach programu TEAM, TEAM-TECH oraz dwóch programów stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS, które mają pomóc, zwłaszcza instytucjom naukowym, w udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego – informuje FNP w przesłanym PAP komunikacie.

 

„Poprzez programy +core facility+ chcemy wesprzeć instytucje naukowe w Polsce, dysponujące wysokiej klasy sprzętem badawczym, w udostępnianiu tych urządzeń podmiotom zewnętrznym – na przykład firmom, czy innym jednostkom naukowo-badawczym. Chcemy zachęcić do zaprojektowania usług badawczych i zbudowania zaplecza +kadrowego+ wyspecjalizowanego w obsłudze zaawansowanych urządzeń, tak aby inne podmioty mogły z nich korzystać” – mówi Michał Pietras, dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

W programach TEAM-TECH Core Facility i TEAM TECH Core Facility PLUS można zdobyć środki w wysokości od ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

 

Firmy, w tym startupy, zainteresowane prowadzeniem działalności B+R mogą wziąć udział w programie TEAM-TECH. Oferuje on granty w wysokości ok. 3,5 mln zł na stworzenie lub rozwój wysokiej klasy zespołów badawczych oraz prowadzenie przełomowych prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Finansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, materiały niezbędne do prowadzenia badań, czy koszty zarządzania własnością intelektualną (patenty, licencje). Grant można zdobyć na trzy lata, z możliwością przedłużenia.

 

Wnioskodawcami w programach TEAM-TECH oraz dwóch programach core facility mogą zostać naukowcy ze stopniem doktora posiadający poparte osiągnięciami doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe.

 

Podobne środki – w wysokości ok. 3,5 mln zł – oferowane są także na realizację trzyletniego projektu badawczego w programie TEAM. Do składania wniosków w tym programie Fundacja zachęca wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy poszukują finansowania na stworzenie zespołu badawczego realizującego przełomowe prace badawczo-rozwojowe przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnego rynku lub wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Środki te można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów dla członków zespołu, a także m.in. na wynajem laboratorium czy zakup nisko kosztowej aparatury badawczej. Projekty można realizować zarówno w jednostce naukowej, przedsiębiorstwie, jak i konsorcjum naukowo-przemysłowym. W programie TEAM konieczna jest współpraca z partnerem naukowym z zagranicy.

 

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca br. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Osoby zainteresowane programami grantowymi realizowanymi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 kwietnia br. w godz. 10.00 – 13.15 w siedzibie FNP przy ul. I. Krasickiego w Warszawie. Spotkanie jest bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl agt/

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.