Dla biznesuKariera

4 trendy, które zdominują HR

Początek roku to dobry czas na podsumowanie, a także zastanowienie nad aktualnymi trendami i kierunkami, które będą determinowały pracę działów personalnych przez najbliższy rok. Co się zmieni? Z pewnością należy spodziewać się wzrostu popularności  narzędzi typu „social”  i  rozwiązań chmurowych.

W dalszym stopniu dużym zainteresowaniem będzie cieszyć się obszar związany z procesami „miękkiego” HR oraz technologie umożliwiające optymalizację procesów kadrowych.  W tym roku na znaczeniu zyskają również inteligentne usługi.


Rozwój firmowych portali społecznościowych

Z rozwiązań zaczerpniętych z najpopularniejszych serwisów społecznościowych coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa wdrażając takie rozwiązania wewnątrz firmy. Jest to cenny kanał wykorzystywany w komunikacji wewnętrznej, który istotnie wpływa na zaangażowanie pracowników. Rozwój narzędzi typu „social” zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście dzielenia się wiedzą, współpracy, czy udziału w zadaniach projektowych. – Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, na zaangażowanie pracownika ma wpływ wiele czynników, tj. charakter stanowiska, sposób zarządzania, środowisko pracy, elastyczność zadań, mobilność miejsca i narzędzi pracy, czy interakcje z innymi członkami zespołu. Dlatego, pracodawcy powinni dbać o tworzenie takich warunków pracy, które adekwatnie nawiązują do tych zagadnień. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska i ekspert w obszarze technologii dla HR.


Przyszłość pod hasłem „constant feedback”

W 2017 roku działy personalne dużo uwagi będą, tak jak w ostatnich latach, poświęcać procesom „miękkiego” HR, jednak w nieco zmienionej formie, dostosowanej do aktualnej sytuacji na rynku pracy i otoczenia biznesowego. Potrzeba dopasowania metod zarządzania do oczekiwań millenialsów oraz tzw. pokolenia Z, już dziś powoduje konieczność zmian w dotychczasowym podejściu, chociażby do ewaluacji pracowników. Jak się okazuje według przeprowadzonego badania przez Deloitte[1], aż 58 proc. menedżerów wyższego szczebla twierdzi, że tradycyjne metody zarządzania wydajnością nie zwiększają zaangażowania pracowników, ani ich efektywności. W związku z tym, roczne oceny pracownicze powoli odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmuje nowy trend – tzw. constant feedback. Jest to nowe podejście do zarządzania efektywnością, oparte na bezpośrednim i częstym kontakcie między pracownikiem i menedżerem, przy wykorzystaniu opinii innych współpracowników – dodaje Teresa Olszewska.


Prym rozwiązań chmurowych i inteligentne usługi

Wdrażanie technologii wspierających procesy kadrowo-administracyjne można uznać za powszechnie obowiązującą normę, narzędzia wspierające „miękki” HR są coraz bardziej popularne, szczególnie w średnich i dużych firmach. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie pracodawcy coraz częściej decydują się na wdrożenie takich rozwiązań w chmurze, w formie usługi internetowej (tzw. cloud computing / SaaS). Ten trend zyska na znaczeniu w 2017 roku, szczególnie w obszarze „miękkiego” HR. Według Teresy Olszewskiej, spodziewany wzrost będzie wynikać m.in. z większej koncentracji firm na zarządzaniu jakością i efektywnością procesów HR, co można osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk zawartych w chmurowych rozwiązaniach.

Czynnikiem, który wpłynie na obszar HR w 2017 roku, będzie pojawienie się tzw. inteligentnych usług, bazujących na metodologii uczenia maszynowego. To jest następna generacja rozwiązań samoobsługowych dla pracowników i menedżerów. W tę funkcjonalność wyposażony jest m.in. system SAP SuccessFactors, który dzięki powiązaniom pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi, na podstawie transakcji zrealizowanej w jednym miejscu, potrafi podjąć odpowiednie kroki w innym module w sposób automatyczny. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, w związku z zatwierdzeniem urlopu menadżera, podczas jego nieobecności, system może automatycznie przekierować do innych osób jego zadania w procesach workflow, poinformować rekrutera o konieczności zmiany terminów spotkań rekrutacyjnych z jego udziałem, czy przesunąć rezerwacje na szkolenia. Wszystko to dzieje się w systemie w sposób inteligentny, bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika, co znacznie usprawnia procesy HR w firmie.


Postępująca digitalizacja

Trend, który utrzymuje się już od kilku lat, to stałe dążenie do optymalizacji procesów administracyjnych. W tym kontekście będziemy obserwować podstępującą digitalizację i automatyzację. Według raportu „Trendy HR 2015 – Nowy świat pracy”, opracowanego przez firmę Deloitte, aż 70 proc. liderów biznesu oraz HR uznaje tę potrzebę za ważny problem.
– Za koniecznością digitalizacji procesów przemawia także zapowiadana zmiana przepisów prawa. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., już wkrótce pracodawcy mogą zostać zwolnieni z konieczności prowadzenia dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej, co pozwoli firmom całkowicie zdigitalizować akta osobowe. E- dokumenty będą przechowywane w elektronicznej teczce pracowniczej i będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne, papierowe. To pozwoli na oszczędność czasu, kosztów oraz wzrost efektywności i wydajności działu HR – mówi Teresa Olszewska.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.