NaukaNews

150 mln zł od NCBR na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców

W sumie 150 mln zł przeznaczy NCBR na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które będą realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Nabór wniosków do szóstego konkursu “Projekty aplikacyjne” rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

Celem konkursu, ogłoszonego we wtorek przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy. Mogą w nim wziąć udział konsorcja naukowo-przemysłowe, czyli podmioty, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające z maksymalnie 5 podmiotów, a liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo – poinformowało NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

Jak wyjaśniono, w programie „Projekty aplikacyjne” nie ma ograniczeń tematycznych – wystarczy, że tematyka projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To sprawia, że można zgłaszać także projekty o charakterze interdyscyplinarnym.

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to milion złotych, a zgłaszane do NCBR projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, których koszt może stanowić do 20 proc. wartości projektu. Miejscem realizacji musi zaś być jedno z 15 województw należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (czyli wszystkie poza woj. mazowieckim).

“Żaden urzędnik, żaden minister nie może zadekretować innowacji. To, co może zrobić administracja, i co z powodzeniem zrealizowaliśmy, to stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej. Wprowadzone przez rząd korzystne zmiany w prawie, ulgi na B+R oraz udoskonalone mechanizmy wsparcia sprzyjają wzmacnianiu współpracy firm i jednostek naukowych. Program +Projekty aplikacyjne+, w którym nowatorskim projektom polskich przedsiębiorców i naukowców NCBR przyznał już łącznie ponad 600 mln zł dofinansowania, to kolejny przykład działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Z kolei dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki zwrócił uwagę, że elastyczne warunki udziału w konkursie i atrakcyjny poziom dofinansowania zwiększają szansę na zgłoszenie i rozpoczęcie “wartościowych projektów, których siłą jest połączenie potencjałów jednostek naukowych i stawiających na innowacje przedsiębiorców”.

NCBR poinformowało, że w przeprowadzonych dotychczas 5 konkursach dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 600 mln zł uzyskało ponad 120 projektów. W ostatnim, rozstrzygniętym pod koniec sierpnia konkursie przyznano je 15 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad: stworzeniem nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych, rozwojem innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu, skonstruowaniem systemów hybrydowych do konwersji energii słonecznej oraz stworzeniem innowacyjnej technologii obróbki wibrościernej wysokoobciążonych lotniczych kół zębatych.

Więcej informacji oraz nabór wniosków na stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl

PAP- Nauka w Polsce

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.