Aktualności

POPEMA Gotówkowy SFIO wśród najlepszych funduszy rynku pieniężnego

Coraz częściej – szukając alternatywy dla lokat bankowych – inwestorzy kierują swoją uwagę w stronę funduszy gotówkowych i pieniężnych. Czy opłaca się bardziej inwestować w fundusze pieniężne, czy korzystać z najlepszych lokat bankowych?


Zestawienie wyników funduszy gotówkowych i pieniężnych w ostatnich miesiącach pokazuje znaczną przewagę nad standardowymi lokatami. Najlepsze fundusze wypracowują wynik na poziomie 3% rocznie, czyli 2 razy więcej niż standardowe lokaty bankowe. Na czele stawki w ciągu ostatnich miesięcy plasuje się IPOPEMA Gotówkowy, który w okresie 3, 6, 12 i 36 miesięcy charakteryzował się stabilnym wzrostem jednostki, zdobywając Ranking 4A, zarówno w okresie rocznym, jak i trzyletnim. Również Rating Analiz Online (4 gwiazdki) plasuje fundusz wśród najlepszych w swojej klasie.

Wyniki funduszu IPOPEMA Gotówkowy SFIO (Analizy.pl)

– Aktywa funduszu są lokowane wyłącznie w denominowane w walucie polskiej instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Ponad połowę portfela stanowią obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Jako uzupełnienie wykorzystujemy obligacje korporacyjne dużych i uznanych polskich emitentów, głównie to banki i liderzy w swoich branżach – podkreśla Mariusz Zaród, zarządzający funduszem IPOPEMA Gotówkowy SFIO.

Fundusz pieniężny przeznaczony jest dla osób i instytucji, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku krótkoterminowych lokat bankowych. Polityka inwestycyjna funduszu jest konserwatywna, nawet w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne. Należy zaznaczyć, iż dotychczasowe wyniki funduszu potwierdzają bardzo ostrożne podejście i dużą dywersyfikację lokat. Na uwagę zasługuje również fakt, bardzo niskiej zmienności jednostki.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.