Aktualności

Konferencja: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie RODO

 


Gdzie: Warszawa, 12 grudnia 
Link do rejestracji


 

Coraz częściej również i przestrzenie prywatne, np. zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, centa handlowe itd. Brak jasnych przepisów prawnych regulujących to zagadnienie –  monitoring wizyjny nie jest zagadnieniem uregulowanym w jednym akcie prawnym – powoduje, że instytucje/ firmy go wykorzystujące spotykają się z szeregiem wątpliwości na temat jego legalności i skuteczności.

 

Na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych rodzi się wiele pytań dotyczących dozwolonego stopnia ingerencji w prywatność, warunków zbierania, przechowywania i przetwarzania nagrań, uprawnień nagrywanych osób oraz obowiązków nagrywających. Dodatkowo 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich UE rozpocznie się stosowanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Nowe regulacje obejmą w szczególności obszar monitoringu wizyjnego stosowanego w miejscach publicznych, jako narzędzia do przetwarzania danych osobowych w tzw. dużej skali. Na co w związku z tym należy zwrócić uwagę? Jak przygotować się do wdrożenia planowanych przepisów? Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, podczas którego postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przewidywanej rzeczywistości prawnej.


PROGRAM:


09:30-10:00 Rejestracja, poranna kawa

 

10:00-10:05 Przywitanie gości

 

10:10-11:10 Wykład inaugurujący: Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego – dr Bogdan Fischer, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Uniwersytet Jagielloński

 

11:10-11:50 Wykład: Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności – jak zadbać o bezpieczeństwo i nie naruszać przy tym czyjejś prywatności? prof. Mirosław Wróblewski, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

11:50-12:00 Dyskusja

 

12:00-12:30 Przerwa, lunch

 

12:30-13:20 Wykład: Wykorzystanie zapisów monitoringu w postępowaniu karnym

– Możliwość wykorzystania zapisów monitoringu ze względu na etap postępowania (etap informacji wstępnych, śledztwo/dochodzenie, proces)

– Ramy prawne wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w toku postępowania karnego

– Faktyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego w ramach postępowania karnego

– Ograniczenia i zagrożenia związane z wykorzystaniem zapisów monitoringu wizyjnego

dr hab. Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki, Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

13:20-14:10 Wykład: Legalność przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO

– możliwe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego na gruncie RODO,

– monitoring wizyjny realizowany w interesie publicznym, a monitoring wizyjny stosowany na potrzeby przedsiębiorstw i zakładów pracy  – konsekwencje prawne  na gruncie RODO,

– uprawnienia przysługujące podmiotowi danych (osobie monitorowanej) z racji na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego,

– wymagania RODO obowiązujące podmiot prowadzący monitoring wizyjny w zależności od charakteru, skali i celu prowadzonych operacji oraz zastosowanych technologii (podejście privacy by design i privacy by default, obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, obowiązki w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa)

Jakub Wezgraj, r.pr.,  ekspert prawny w dziedzinie ochrony danych osobowych, odoekspert.pl

 

14:10-14:25 Przerwa, poczęstunek

 

14:25-15:00 Wykład: Udostępnianie obrazów z monitoringu a informacja publiczna – na przykładzie sprawy PKP S.A.

– co o otaczającym ich monitoringu powinni i mogą wiedzieć obywatele?

– PKP jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na temat monitoringu

– jawny monitoring – jak informować o stosowaniu kamer

Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon

 

15:00-15:40 Wykład: Monitoring wizyjny w miejscu pracy, jego cele, zasady legalnego stosowania, ochrona prywatności i danych osobowych, możliwe roszczenia.

– pojęcie monitorowania pracowników,

– zasady i cele legalnego monitoringu pracowników,

– monitoring wizyjny w miejscu pracy a ochrona dóbr osobistych i ochrona danych osobowych,

– nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowody w sprawach cywilnych,

–  możliwe roszczenia pracowników.

Dorota Dąbrowska-Kobus, radca prawny, Peter Nielsen & Partners Law Office

 

15:40-15:50 Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.