Giełda

GPW oraz SII wspólnie na rzecz inwestorów indywidualnych

Jarosław Grzywiński – p.o. prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Jarosław Dominiak – prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy GPW oraz SII dotyczące wspólnych działań na rzecz aktywizacji inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym.


 

Giełda Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w oparciu o wielowymiarową analizę, w tym m.in. zgłaszane przez inwestorów indywidualnych problemy i uwagi, codzienny bezpośredni kontakt z inwestorami indywidualnymi, biurami maklerskimi, instytucjami rynku kapitałowego, ale także w oparciu o coroczne Ogólnopolskie Badanie Inwestorów przeprowadzane przez Stowarzyszenie na grupie ponad 5000 aktywnych indywidulanych uczestników rynku, zdecydowały się na zawiązanie Porozumienia o współpracy. Przeprowadzona przez GPW oraz SII analiza wykazała kluczowe problemy, z którymi na co dzień borykają się inwestorzy indywidualni, ale także pozwoliła sklasyfikować problemy stanowiące barierę zarówno dla zwiększenia zaangażowania inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym, jak również dla poprawy bezpieczeństwa inwestorów na tym rynku.
Porozumienie, mimo że parafowane przez GPW i SII ma w swoim zamyśle stworzenie szerszej koalicji, która przekaże swoją kontrybucję do realizowanych działań.

W Sali Notowań warszawskiej GPW przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podpisali Porozumienie dot. współpracy na rzecz inwestorów indywidualnych

Porozumienie określa wspólne działania na rzecz zwiększenia aktywności inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym

– Inwestorzy indywidualni od zawsze stanowili niezwykle ważną grupę, która determinowała rozwój polskiego rynku kapitałowego. Od początku funkcjonowania GPW poświęcała inwestorom indywidualnym dużo uwagi. Jedynym elementem, którego brakowało, to właśnie spójna i całościowa strategia, która precyzyjnie definiowała kluczowe wyzwania i przewidywała określone działania. Liczymy na to, że proponowane działania w zawartym dzisiaj Porozumieniu spełnią oczekiwania inwestorów indywidualnych i przyczyną się do ich powrotu na warszawski parkiet – powiedział Jarosław Grzywiński – p.o. prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Jest to pierwsze pisemne porozumienie dotyczące wspólnej strategii na rzecz aktywizacji inwestorów indywidualnych, zawarte pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych SA a Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

– Na przestrzeni lat polscy inwestorzy indywidualni odegrali kluczową rolę w zbudowaniu skali i pozycji rodzimego rynku kasowego, czy też instrumentów pochodnych. Zapewne dzisiejszy udział w obrotach, za jaki odpowiadają inwestorzy indywidualni, choć wciąż sytuujący nas w czołówce zagranicznych rynków, nie jest adekwatny do potencjału finansowego, jakim dysponują obecnie Polacy. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od blisko 20 lat wsłuchuje się, działa na rzecz i reprezentuje inwestorów indywidualnych. Doskonale znamy ich problemy i potrzeby. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna praca nad wdrożeniem przyjętych wspólnie z Giełdą założeń, przyniesie oczekiwany efekt w postaci zarówno odbudowy zaufania inwestorów do rynku, ale także aktywizacji obecnych i na co wszyscy liczymy, wzrostu zainteresowania inwestycjami na giełdzie nowej grupy osób. – dodał Jarosław Dominiak – prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

W 2016 r. udział inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW wzrósł do 13 proc., co pokazuje, ze obserwowany w ostatnich latach trend odwraca się.

fot: gpw

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.