Zadłużony jak emeryt

Blisko 3,2 miliarda złotych wynosi dług ponad 238 tysięcy emerytów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Obniżenie wieku emerytalnego od 1 październ

Więcej

Koniec banktomatów?

Tradycyjne bankomaty są stopniowo wypierane z rynku przez bardziej zaawansowane urządzenia, które dają możliwość zarówno wpłaty, jak i wypłaty gotówki

Więcej

6 miliardów długów na wsi

Jedynie 18,25% dłużników wpisanych do Krajowego Rejestru Długów to mieszkańcy wsi, mimo że mieszka na niej już 40% Polaków. W porównaniu z osobami mie

Więcej

Będą zmiany dla komorników

Sejm pracuje nad nową ustawą o komornikach sądowych. Ma ona zwiększyć zaufanie do tego zawodu i zmniejszyć liczbę popełnianych przez nich nieprawidłow

Więcej

40 mld zł obrotu e-kantorów

Rynek internetowych kantorów dynamicznie się rozwija. Według szacunków przedstawionych w raporcie „Kantory online 2016”, łączne obroty e-kantorów wyni

Więcej