Category : Inwestycje

  • Kobiety na wysokich… szczeblach...

    Kobiety w zarządach spółek wciąż stanowią mniejszość. Mimo, że eksperci, również ci płci męskiej, od lat podkreślają, że tzw. uwarunkowania charakterologiczne i predyspozycje kobiet czynią z...[+]

  • Audytor kompletny…...

    …, czyli połączenie umiejętności miękkich i twardych Audyt to chwila prawdy dla organizacji. Niekoniecznie przyjemna (szczególnie, gdy wnioski poaudytowe wskazują na nieprawidłowości),...[+]

  • Dyrektor – administrator, czy lider...

    Być liderem, czy tylko administrować? To dylematy, przed którymi staje obecnie coraz więcej dyrektorów szkół. Bez gruntownej zmiany w postrzeganiu roli dyrekcji szkoły w kształtowaniu świado...[+]