BSA: legalne programy w MSP

Ponad połowa (59%) pracowników biurowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce stwierdza jednoznacznie, że korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania jest nielegalne, a ponad jedna trzecia (38%) przyznaje, że nie miałaby skrupułów, aby zgłosić przypadek nielegalnych praktyk IT w swojej firmie, w tym korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w Polsce na zlecenie BSA, organizacji reprezentującej branżę producentów oprogramowania.


 

Ponadto, aż dziewięciu na dziesięciu (89%) wszystkich pracowników biorących udział w badaniu jest zdania, że ich firma powinna ponieść konsekwencje korzystania z nielegalnego oprogramowania, w tym konsekwencje finansowe (54%), wizerunkowe (30%) lub karne (29%).

 

Sygnaliści: moralność ponad pieniądze
Wbrew ogólnemu przekonaniu, że najczęstszymi motywami, które kierują sygnalistami (ang. whistleblowers) jest spór z pracodawcą lub złe traktowanie przez przełożonych, większość ankietowanych, którzy dokonali już kiedyś zgłoszenia, wskazuje na moralny (54%) i profesjonalny obowiązek (38%), jedna piąta (22%) na nagrodę finansową. Ponadto, dla prawie połowy (48%) badanych rozważających zgłoszenie, nie ma znaczenia czy dotyczyłoby ono aktualnego czy byłego miejsca pracy.

To nie jest dobra wiadomość dla dyrektorów i managerów, z których odpowiednio jedna czwarta (28%) i jedna trzecia (33%) obawia się dokonania zgłoszenia przez własnego współpracownika.

 

Odszkodowania za korzystanie z nielegalnego oprogramowania w Polsce
Łączna wysokość odszkodowań w Polsce w latach 2012-16, które firmy i osoby prywatne zobowiązały się zapłacić na mocy ugód i wyroków sądowych, wyniosła ponad 10 mln zł.

Do BSA, organizacji zrzeszającej czołowych producentów oprogramowania i zajmującej się ochroną ich praw autorskich, trafiają co roku tysiące zgłoszeń dotyczących przypadków korzystania z nielegalnego oprogramowania w firmach na całym świecie. W 2016 roku zgłoszeń z Polski było 909 (454 w 2015 roku). Każde zawiadomienie jest szczegółowo analizowane i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, zawiadamiane są organy ścigania.

 

Badanie BSA w Polsce
Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Opinium na zlecenie BSA we wrześniu 2017 roku wśród ponad 2,000 pracowników biurowych polskiego sektora MŚP.

<h2>Skomentuj</h2>