Dla biznesuIT

BSA czeka na „sygnalistów”

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie BSA, organizacji reprezentującej branżę producentów oprogramowania dowodzi, że prawie jedna piąta (15%) pracowników biurowych sektora MSP w Europie jest świadoma nielegalnych lub nieetycznych praktyk w swoim aktualnym miejscu zatrudnienia. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w Polsce (22%). Najmniej oporów przed zgłaszaniem przypadków takich zachowań mają pracownicy w Wielkiej Brytanii, ponad trzy czwarte z nich (82%) już kiedyś to zrobiła lub ma taki zamiar.


 

Wyniki badania, w którym wzięło udział ponad 12 000 pracowników biurowych sektora MSP z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec wskazują, że prawie trzy czwarte (74%) z nich nie miałoby skrupułów, aby zgłosić nielegalną lub nieetyczną praktykę biznesową w swoim miejscu pracy, a część z nich już to kiedyś zrobiła. To pokazuje, że pracownicy w Europie mają pozytywny stosunek do sygnalizowania (ang. whistleblowing) o nieprawidłowościach, co powinno być ostrzeżeniem dla właścicieli małych i średnich firm, których BSA nieustannie zachęca do dbania o to, aby ich środowiska pracy były wolne od nieetycznych i nielegalnych działań.

 

Dokonanie takiego zgłoszenia w przeszłości deklaruje co dziesiąty pracownik w Polsce (9%), w Europie ten odsetek wzrasta do 12%. Pracownicy polskich firm, zapytani o powody takiej decyzji, najczęściej wskazywali na moralny (54%) i profesjonalny (38%) obowiązek, jedna piąta (22%) na nagrodę finansową. Te same powody wymienili przedstawiciele innych europejskich rynków (odpowiednio 45%, 42% i 14%).

 

Pracownicy ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu, zapytani o powody, które skłoniłyby ich do dokonania zgłoszenia, wymienili m.in. prześladowanie i dyskryminację (66%), oszustwo (60%), kradzież własności firmy (56%), defraudację (54%), unikanie płacenia podatków (47%) i nieprzestrzeganie regulacji branżowych (40%). Jak pokazują wyniki badania, niezależnie od miejsca pracy, Europejczycy kierują się podobnymi wartościami i nie mają oporów przed zgłaszaniem nieetycznych lub nielegalnych praktyk w miejscu pracy.

 

Nielegalne praktyki IT
Ponad jedna trzecia (34%) wszystkich pracowników biorących udział w badaniu, jako powód potencjalnego zgłoszenia podało nielegalne praktyki IT, w tym korzystanie z nielegalnego oprogramowania, korzystanie z oprogramowania bez odpowiednich licencji lub pobranego ze stron z torrentami. Wśród pracowników w Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy (38%). Co więcej, co dziesiąty pracownik biurowy w Europie (12%) podejrzewa firmę, w której aktualnie pracuje o korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania. W Polsce ten wskaźnik jest niewiele niższy (9%).

 

Liczba zgłoszeń z Europy
BSA zachęca do zgłaszania przypadków korzystania w nielegalnego oprogramowania w miejscach pracy oferując za to nagrody finansowe, których ostateczna wysokość zależy od zawartych ugód. W 2017 roku zgłoszeń z Europy było łącznie 4 500 (3 900 w 2015 roku). Korzystanie z nielegalnego oprogramowania kosztowało w 2017 roku europejskie firmy z sektora MSP ponad 7 mln Euro tytułem odszkodowań.

 

Biorąc po uwagę, że aż 74% pracowników biurowych w Europie nie zawahałoby się zgłosić przypadku nieetycznego lub nielegalnego działania we własnym miejscu pracy, zarówno małe, jak i średnie firmy powinny zadbać o tę sferę swojej działalności i tym samym chronić i nie narażać swojego biznesu na szkody reputacyjne i finansowe – komentuje Sarah Coombes, dyrektor zarządzający ds. zgodności licencyjnej i egzekwowania przepisów w BSA na region EMEA.

 

Badanie BSA
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie BSA w 2017 roku wśród 12 030 pracowników biurowych firm z sektora MSP w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i we Włoszech.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.